Obóz Ĉwiczebny Biedrusko alias Truppenübungsplätz Posen

2005

2011

2013

2014

2015